AL-Varustamo Oy, Laiva Oy Polar, Laiva Oy Salomo, Laiva Oy Selbi