SS KEMIÖ (OFQB, LR/IMO) Valmistunut/completed 1926.4, Rotterdam, Rotterdamsche D.D.Mij N.V 7450 dwt, 2060 BHP, 118.13 x 15.69 x 7.26 m.
1926.4: COLYTTO, Maatschappij Zeevaart,Hudig and Veder-, Rotterdam.
1950: KEMIÖ, homeport Vaasa. Kouran Laiva Oy (Paul Eriksson, Kauppapuistikko 18 B) Vaasa. 1954: Kouran Laiva Oy (Alf Korhonen, Runebergink. 21 C) Helsinki.
1954: GUNN, Wallem and Co, Hong Kong. 1958: Wallem & Co Ltd, Panama.
1959.2.6: GUNN, demolished Hong Kong

COLYTTO
COLYTTO

0 kommenttia

25 osumat

KEMIÖ
KEMIÖ

0 kommenttia

36 osumat

KEMIÖ, joulu
KEMIÖ, joulu

0 kommenttia

60 osumat

KEMIÖ
KEMIÖ

0 kommenttia

30 osumat

kuvattu KEMIÖstä
kuvattu KEMIÖstä (!)

0 kommenttia

110 osumat

KEMIÖ
KEMIÖ

0 kommenttia

26 osumat

Joku satama jossain
Joku satama jossain

0 kommenttia

52 osumat