Vuoksen vesistössä öljytuotteita kuljettivat (ESSO SAIMAAn lisäksi) ainakin tankkerit HELENA -> SONIA -> MINOR, MIKI, LAKE SAIMAA -> TIMI, ANNA -> JAKIL ja HAUKIVESI. Omistajayhtiöitä olivat Oy Lake Saimaa Ltd, Shipping Oy Lake Lines Ltd,  Oy Tank Line Ab, Eero Ahola Oy, Veikko Laine Oy, Minor Shipping Line Oy, Oy Saimaa Lines Ltd sekä yksityishenkilöitä.
Eduskunta kielsi raskaan polttoöljyn kuljetukset sisävesillä 1990.

HELENA
HELENA

-> SONIA -> MINOR

LAKE SAIMAA
LAKE SAIMAA

-> TIMI