SS INGEBORG (OHZH, LR/IMO) Valmistunut/Completed 1889.5, Sverige, Torskog (Thorskog), Torskogs (Thorskogs) Mekaniska Verkstad (yard owner Petter Larsson). Shipyard no. 139.
350 dwt, 240 HP, 42.97 x 7.35 x 4.50 m.
1889.5: INGEBORG, homeport Helsingborg. G. H. Witti. 1909: Rederi A/B Fenja (G. H. Witt). 1915: Josef Kölmann & Co, Göteborg. 1915.9.23: NANSET, Larvik, Norge. Skipbs -A/S Nanset (Chr. Nielsen & Co). 1916: homeport Oslo. D/S A/S Nanset. 1918.11.26: enroute St. Malo - Port Talbot in ballast stranded off Oxwich Head, Wales. 1921: NANSET, Grimsby. Bargate Steam Shipping Co Ltd. 1924: NANSET, Marstrand, Sverige. Rederiet Nansen. 1924: INGEBORG, Rederiet Ingeborg. 1931: Rederi A/B Carlsten.
1936: INGEBORG, Mariehamn. Rederi Ab Ingeborg. 1944: Rederibolaget Ingeborg.
1951.10: demolished Belgium, Boom, S.A. Elbos. S.A. Elbos.

INGEBORG
INGEBORG

0 comments

292 hits

NANSET
NANSET

0 comments

328 hits

INGEBORG, Danzig
INGEBORG, Danzig

0 comments

326 hits

INGEBORG
INGEBORG

0 comments

326 hits

INGEBORG
INGEBORG

0 comments

323 hits