Paraisten Kalkkivuori Oy perustettiin vuonna 1898 Paraisilla. Erillinen varustamoyhtiö Oy Semtrans Ab aloitti 1951 ja fuusioitiin emoyhtiöön 1964. Yhtiön nimeksi vaihtui 1969 Paraisten Kalkki Oy, vuonna 1971 Pertek. Laivat lienevät olleet Effoan hoidossa. Vuonna 1992 muodostettiin Finnsementti, kun Partekin ja Lohjan sementtiteollisuudet yhdistyivät. Finnsementti kuului Scancem-konserniin. Vuonna 1999 Finnsementti liitettiin CRH-konserniin. Yhtiö hoitaa kuljetuksensa aikarahdatuilla aluksilla. Uusimpana keväällä 2017 ruotsalainen FURUVIK.