simoneMaritimeMuseumDK3.jpg SIMONEThumbnailsOTAVA
Copyright: M/S Maritime Museum of Denmark. Fotograf Fredfeldt, Knud. A. Rosendahls Samling