regulusSjohistoriskaMuseet2.jpg REGULUSThumbnails
Copyright: Sjöhistoriska museet, Stockholm. Axel Axwiks samling