Krogius

Lars Thiodolf Krogius (s. 29.1.1832 Pyhtää – 9.3.1890 Helsinki) oli merikapteeni, liikemies, hovineuvos ja valtiopäivämies. Lars Krogius oli purjehtinut ympäri maailmaa kuin myös toiminut päällikkönä Suomen rannikkoliikenteen höyrylaivoissa. Hän oli Helsingin merikoulun johdossa 1863–1889. Lars Krogius & Co (->Ab Lars Krogius Oy) huolintaliike perustettiin 1872. Yhtiö oli osakkaana 1883 perustetussa Finska Ångfartygs Aktiebolag (FÅA). Lars Krogius johti varustamoa kuolemaansa saakka. Krogius-suku oli FÅA-SHO yhtiön johdossa 1960-luvun lopulle asti. Lars Krogius & Co perusti 1898 Helsingfors Ångslups Ab:n liikennöimään Helsingin lähivesillä pienillä höyryaluksilla. I maailmansodan alussa 14 höyryalusta kuljetti matkustajia ja rahtia paikallisliikenteessä.

Lars Krogius & Co yhtiöllä oli omistuksessaan ainakin yksi valtameriliikenteen rahtihöyry, nimeltään SAGA, sittemmin FÅA:n toinen CASTOR.

Lars Thiodolf Krogiuksen poikia olivat Lars Karl Krogius ja Ernst Krogius.

Lars Karl Krogius (5.6.1860 Ajan, Itä-Siperia – 13.10.1935 Helsinki oli liikemies, valtiopäivämies ja kauppaneuvos. Ab Lars Krogius & C:o Oy toimitusjohtaja vuodesta 1882, Suomen Höyrylaiva Oy toimitusjohtaja 1890–1920. Lars Krogius oli monissa muissakin yhtiöissä joko osakkaana tai hallituksen jäsenenä. Tarmokkaasti hän kehitti kauppalaivojen päällystökoulutusta ollen perustamassa yhtiöitä  Finska Rederi Ab ja Ab Finska Skolskeppsrederiet.

Veljekset Ernst ja Lars Krogius perustivat A/B Finska Lloyd varustamon vuonna 1896. Yhtiöllä oli toimintansa aikana viisi höyrylaiva ja yksi  koululaivaksi hankittu kolmimastoparkki. Viimeisin laiva myytiin 1925.

Lars Karl Krogiuksen poika Birger Jarl Krogius (9.12.1901 Helsinki – 18.9.1997 Helsinki) oli laivanvarustaja ja kauppaneuvos. Hän johti 1927 perustettua Ab Oceanfart Oy-varustamoa 1927–1968. Lisäksi hän oli 1939–1949 Suomen Etelä-Amerikan Linja Oy:n (AL) toimitusjohtaja sekä  1946–1969 FÅA-SHO Oy:n toimitusjohtajana.

AL:n liikenteessä oli osakkaana Birger Krogiuksen johtama Rederi Ab Atlanta-Laivanvarustaja Oy Atlanta samoinkuin Oceanfart.

Oceanfart-yhtiön nimeksi vaihtui 1957 Oy Oceanfart Ab ja vuonna 1981 Oy Oceanshipping Ltd.  Viimeinen laiva myytiin 1980.

Sekä Finska Lloyd että Oceanshipping yhtiöt omistaa nykyisin Birger Krogiuksen tyttärenpoika Marcus Lindfors Maarianaminasta.