Rauman merenkulun historia

Kirja on myyty loppuun.

Laajan ja seikkaperäisen kuvauksen pienen rannikkokaupungin kehityksestä satamapaikasta täysimittaiseksi merenkulkukaupungiksi on kirjoittanut Rauman merimuseon johtaja, merikapteeni Hannu Vartiainen. Teos seuraa tapahtumia kaupungin perustamisesta 1960-luvun loppuun, jolloin viimeiset laivat myytiin.

Tutkimustyö perustuu laajalti ennen tutkimattomiin asiakirjoihin ja dokumentteihin, mutta myös yksityiskirjeisiin sekä laivojen päälliköiden antamiin selontekoihin. Näin esille nousee tavallinen merimies ja merikaupungin elämä.

Siirry Rauman merimuseon kirjakauppaan