Lue Herbert Janhosen varustamoiden historiaa

Perinpohjainen historiikki Laiva 1/2021: Rami Wirrankoski "Lasimestarinpojasta laivanvarustajaksi".

AINO
ELISE SCHAUMAN
KAREN
KASKÖ
OINAS
OTAVA
OTAVA

-> HOUTSKÄR

OTAVA (2)
OTSO
OTTO
OTTO

-> HALVAR H.

WAIJA
WALMA
WALMA (2)