Suomalaisten ensimmäiset kansainvälisen radiosähköttäjän pätevyystutkinnot suoritettiin Kööpenhaminassa. Suomessa puolustuslaitos koulutti ensimmäiset kansainväliset radiosähköttäjät neljällä kurssilla vuosina 1920 - 1925. Kurssien johtaja oli kapteeni, sittemmin eversti A. Stenholm (myöh. Saarmaa), Suomen Radiosähköttäjäliiton ensimmäinen kunniajäsen. Lennätinhallitus, sittemmin Posti- ja lennätinhallitus aloitti koulutuksen 1926 ja kursseja pidettiin eri puolilla Helsinkiä. Kurssi 23 vuonna 1956 alkoi Kansakoulukadun ammattikoululla. Myöhemmin opetus siirtyi Postitalolle ja sieltä Lauttasaareen, missä oli rakennustyöt vielä kesken. Viimeinen kurssi (41.) Lauttasaaressa Särkiniementie 5 pienteollisuustalossa oli 1972 - 1973. Koulutus Rauman Merenkulkuoppilaitoksessa alkoi syksyllä 1972. Viimeinen kurssi aloitti 1985 ja kaksi opiskelijaa valmistui 1988.
Maarianhaminassa on koulutettu radiosähköttäjäiä ruotsin kielellä1954 - 1985.

Helsinki
Rauma
Rauma
Merenkulkuoppilaitos
Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus